TERMENI ȘI CONDIȚII

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI Magazinul socacita.com este operat de catre

Heltau Arena SRL, CIF RO44567679, J32/1360/2021, Str Konrad Haas Nr 5 Sibiu, 550177.

Heltau Arena SRL a lansat site-ul socacita.com pentru a-şi informa intr-un mod cât mai facil clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat „Condiţiile Generale”, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu firma Heltau Arena SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

DREPTURI DE AUTOR ŞI/SAU DREPTURI ASUPRA IMAGINILOR Heltau Arena SRL este operatorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Heltau Arena SRL sau a unor terţi care au autorizat Heltau Arena SRL să le utilizeze. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale imaginilor si informatiilor de pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor imagini ale produselor si informatiilor care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia scrisa a firmei Heltau Arena SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail office@socacita.com

DREPTURI DE MARCĂ

Numele Socacita, logo-ul socacita.com, este marca utilizata in mod exclusiv de către Heltau Arena SRL. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie din partea firmei Heltau Arena SRL constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

INFORMAŢII DESPRE PRODUSE ŞI SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse pe care Heltau Arena SRL, le distribuie în România. Heltau Arena SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe Internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile produselor, la modelele prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea firmei Heltau Arena SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi. Heltau Arena SRL este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente colectii lansate.

HYPERLINK-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul socacita.com necesită o autorizaţie prealabilă în scris din partea firmei Heltau Arena SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să ne contactaţi pe adresa de e-mail office@socacita.com. Heltau Arena SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul socacita.com şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, firma Heltau Arena SRL afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, sau angajatii societatii, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură. Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de firma Heltau Arena SRL, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni. Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

DREPT APLICABIL

Prezentele „Condiţii Generale”, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor „Condiţii Generale” sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba „Condiţiilor Generale” şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

GARANTIA LEGALA DE CONFORMITATE

Conform Legii nr. 449/2003, articolele 5-14 si OUG 34/2014 articolul 4 - pct. 1 lit. e vanzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă: a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model; b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare; c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip; d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului. e) respecta normele alimentare În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin înlocuire sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

CONDITII DE RETURNARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

Articolele alimentare nu pot fi returnate, conform legii OUG 34/2014, art.16. CONCILIERE SI REZOLVAREA RECLAMATIILOR Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuita cu Dana Mohora, email: office@socacita.com. Termenul de raspuns la emailuri este de maxim 7 zile calendaristice.

ACTUALIZAREA CONDIŢIILOR GENERALE SI A TERMENILOR SI CONDITIILOR

Heltau Arena SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi termenii si conditiile, si conditiile generale ale site-ului. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica „Condiţiile Generale” in vigoare.